Details van de melding

Toegang tot de nieuwste versie van MOO

Releases
FINISHED
MOO Startpagina
  • MOO Startportaal

Laatste bericht

Beste klant,

De release is succesvol uitgevoerd. We hopen je snel te zien in onze nieuwe MOO Suite.

Wil jij alles uit de nieuwe MOO Suite halen? Stap dan nu al over, zo kun je alvast rustig wennen aan de nieuwe omgeving en fris van start gaan in het nieuwe schooljaar!

Geplaatst op: 

Geschiedenis

Correctie op eerdere publicatie:

De tegels voor personeelsleden worden eenmalig gesynchroniseerd na de release voor scholen die nog geen toegang hebben tot de nieuwste versie. Tegels die na 1 juni toegevoegd worden in de oude versie, worden niet meer gesynchroniseerd.

Als een personeelslid op een later moment besluit om over te stappen naar de nieuwste versie, kan er een klein verschil in zichtbare tegels zijn.

Geplaatst op: 

Beste klant,

 

Met ingang van 1 juni aanstaande wordt in MOO voor alle  personeelsrollen de "Beta-schuif" gereleaset. Middels deze schuif kun je naar de nieuwste versie van MOO gaan. Vanaf dat moment kunnen personeelsleden zelf bepalen in welke versie zij willen werken en zij kunnen ook weer terug naar de oude versie. Groepsleerkrachten en ICT-Coördinatoren kunnen ook besluiten om per groep de leerlingen te laten inloggen op de nieuwste versie van MOO. Leerlingen kunnen zelf niet kiezen in welke versie zij werken.

- Als personeelsleden de keuze maken om in de nieuwste versie te gaan werken en de schuif omzetten, worden op dat moment en éénmalig de toegewezen softwaretegels overgezet naar de nieuwste versie. Wijzingen die nadien gemaakt worden, (als gebruikers terug gaan naar de oude versie) worden niet meer overgenomen naar de nieuwste versie. 

- Voor leerlingen wordt de software overgezet op het moment dat de groepsleerkracht of de ICT-Coördinator de schuif omzet. Ook dit is een éénmalige actie.

- In de nieuwste versie is geen "Bestandenhub" meer, maar wordt gebruik gemaakt van tegels. Wijs de gewenste Microsoft365 of Google for Education tegels toe aan de gebruikers als dit nog niet gedaan is. In de helpoptie van de nieuwste versie staan handreikingen om dit te doen.

- Maakt jouw school al gebruik van de nieuwste versie? Dan verandert er niks. De schuif blijft in beide versies aanwezig

Per 8 juni aanstaande wordt een optie geboden aan ICT-Coördinatoren om met de gehele school over te gaan naar de nieuwste versie. Als een ICT-Coördinator er voor kiest om met de hele school gebruik te maken van de nieuwste versie, dan is dit onomkeerbaar. Personeelsleden kunnen dan niet meer zelf kiezen en alle gebruikers van die school zien de nieuwste versie als zij inloggen.
 

Deze optie wordt ook aangeboden aan Bovenschools-ICT-Coördinatoren, met een extra optie om met de gehele stichting te over te gaan.
 

En na 8 juni?

De optie om zelf een moment te kiezen blijft actief tot 1 januari 2024 en wordt dan- of zo snel mogelijk daarna - uitgeschakeld. Wij denken dat er zo voldoende tijd is om de overgang te organiseren op jouw school of stichting. Misschien wil je je collegae of leerlingen op een natuurlijke wijze laten overgaan door eigen keuze of wellicht wil je de overgang wat meer regisseren. Heb je hier hulp bij nodig? Neem contact op met je accountmanager voor een gesprek.